Αναβατόριο φορτίων

Εγκατάσταση αναβατορίου φορτίων 2 στάσεων ανυψωτικής ικανότητας