Στην Liftworks ειδικευόμαστε στην εγκατάσταση ανελκυστήρων όλων των τύπων  σε οικιακούς , εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους , τόσο σε παλαιά όσο και σε νέα κτίρια. Παρέχουμε μία πλήρη σειρά πρόσθετων υπηρεσιών, χωρίς κανένα κόστος, για τους ιδιοκτήτες, διαχειριστές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς κλπ.

Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν :

  • Πλήρη υποστήριξη σε μηχανολογικό σχεδιασμό
  • Υποστήριξη από διακοσμητή για  άρτια αισθητική
  • Υπολογισμό ηλεκτρικών απαιτήσεων και παράδοση μελέτης
  • Έλεγχο του φρεατίου υφιστάμενων κτιρίων
  • Προγραμματισμό εργασίας , υλικών και σύνταξη χρονοδιαγράμματος εφαρμογής
  • Εκτίμηση προϋπολογισμού με ακρίβεια και δέσμευση

Scroll to Top
Scroll to Top