Η Liftworks αναβαθμίζει ανυψωτικά , ανελκυστήρες βάσει της τελευταίας νομοθεσίας , συνεργαζόμενη με τους μεγαλύτερους οίκους πιστοποίησης .Στόχος των μηχανικών μας είναι να παραδώσουν ,την αρτιότερη τεχνικοοικονομική πρόταση με έμφαση και στην αισθητική.Αποτύπωση των επιθυμιών του πελάτη , αντιστοίχιση με την ισχύουσα νομοθεσία , ανάδραση κατά την διάρκεια και μετά το πέρας του έργου , τα στοιχεία της επιτυχημένης συνεργασίας και του βέλτιστου αποτελέσματος .
Scroll to Top
Scroll to Top