Δίπλα σας, από την εγκατάσταση ως την συντήρηση

Η Liftworks είναι δίπλα στον πελάτη και μετά την εγκατάσταση κάθε ανυψωτικού  για την τακτική συντήρηση. Διαθέτουμε εξειδικευμένο προσωπικό  με πολυετή εμπειρία για τις συντηρήσεις και την άμεση αποκατάσταση βλαβών. Η συνεχής ενημέρωση των τεχνικών, με σεμινάρια και πρακτική σε έργα μας, εξασφαλίζει την ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες 

Πακέτα Συντήρησης

Η Liftworks για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πελατών της έχει δυο τύπους προγραμμάτων συντήρησης

Πλήρης Συντήρηση

 • Μηνιαία προληπτική επίσκεψη συντήρησης
 • Παράδοση checklist με τα σημεία ελέγχου ανά επίσκεψη
 • Κάλυψη εισερχομένων κλήσεων 365/7
 • Χρόνο απόκρισης σε βλάβη , μικρότερο των 90 λεπτών
 • Κάλυψη όλων των επισκευών και ανταλλακτικών
 • Εξαμηνιαίος έλεγχος από Μηχανικό της εταιρίας

Βασική Συντήρηση

 • Μηνιαία προληπτική επίσκεψη συντήρησης
 • Παράδοση checklist με τα σημεία ελέγχου ανά επίσκεψη
 • Κάλυψη εισερχομένων κλήσεων 365/7
 • Χρόνο απόκρισης σε βλάβη , μικρότερο των 90 λεπτών
 • Δεν καλύπτονται αντικαταστάσεις ανταλλακτικών
Scroll to Top