Η πιστοποιήση των ανελκυστήρων είναι απαραίτητη από τον νόμο με βάση την νομοθεσία ΚΥΑ Φ.Α./9.2/ΟΙΚ. 28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008. Ο αρχικός έλεγχος γίνετε από πιστοποιημένο φορέα και μετά επαναλαμβάνετε κάθε 1 – 6 χρόνια. 
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει όλους τους απαραίτητους ελέγχους συνεργαζόμενη με τους πλέον αξιόπιστους διαπιστευμένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων

Scroll to Top
Scroll to Top